Dechové ponory do hloubky srdce

To jediné co nám brání v plném prožívání života je naše mysl. Miluje dramata a neustále odvádí naší pozornost do vnějšího světa. Zásobuje nás jednou myšlenkou za druhou a dožaduje se naší pozornosti. A my jí neustále skáčeme na lep a rozvíjíme a řešíme jednu myšlenku za druhou. Protože problém je přeci nutné vyřešit… Rozebrat… Zanalyzovat… Rodina, děti, finance, práce, vztahy, traumata, dětství… A tak nás naše mysl stále zaměstnává a dožaduje se naší plné pozornosti. UFF… Jsme jí tak pohlcení, že se nevědomě odpojujeme od života. Od vnímání. Od toho “bezpečného” prostoru v sobě sama, který každý nosíme ve svém nitru. Už jsme zapomněli, že “doma” a v bezpečí jsme každý sám v sobě a hledáme ten bezpečný prostor ve vnějším světě. Ve svém domově, partnerovi, práci… Pokud nezakotvíme sami v sobě, nejsme schopní zakotvit ani kdekoliv a s kýmkoliv venku. I přes to, že máme ve vnějším světě téměř vše, “NĚCO” nám stále schází. To “NĚCO” je kontakt se svým vnitřním světem.

Spojení s vnitřním světem můžeme navázat prostřednictvím DECHOVÉHO PONORU DO HLOUBKY SRDCE…  Za pomoci vedeného dechu, tišíme naší mysl, která přestává řešit a tím nám umožní vstoupit do svého nitra. Je to takový návrat do ticha, návrat domů. Je to bezpečné místo, ze kterého můžeme čerpat.

BEZPEČNÉ MÍSTO V NÁS, je jedna z nejzákladnějších a nejdůležitějších věcí v životě. Mít prostor, kde mohu dočerpat. Můžeme říct, že každý má toto místo jinde. Někdo čerpá v přírodě, jiný na rybách, někdo v tanci, jiný v meditaci, či milování… I přesto, že se může zdát, že je to ve vnějším světě, pramení to z našeho nitra… Jsme tam. V tichu a uvnitř sebe.  Jsme ve spojení se svým “vnitřním světem”, ze kterého čerpáme a jsme živeni. A přesně v tomto místě se stáváme součástí života. Spojíme se svou silou a docházíme k poznání, že nepotřebujeme vedení z vnějšího světa. Protože svůj “kompas” , máme každý v sobě.

CO JSOU DECHOVÉ PONORY?

Jde o hlubinný ponor do hloubky srdce skrze vedený dech a prožitek. Ničemu nás neučí. Žádný návod na správnou techniku dechu. Žádná další potrava pro naší mysl. Ponor nás skrze prožitek vede přímo do ticha a hloubky srdce, kde se každý spojí se svým přirozeným dechem, který je u každého jedinečný… Za pomoci speciálně vedeného dechu postupně obracíme pozornost z vnějšího světa do svého vnitřního, kde vstupujeme do bezpečného prostoru, kde můžeme čerpat. Dech má několik fází a my při nich postupně doplňujeme svá tři energetická centra a harmonizuje a osvěžujeme své tělo i Ducha. 

 

PRO KOHO JE DECHOVÝ PONOR URČENÝ?

Úplně pro každého, kdo chce prožitek a otevřít hlubší vnímání.

Pro toho, kdo má aktivní či přetíženou mysl a potřebuje “vypnout”.

Pro toho, kdo už má dost vedení z venku a chce v sobě najít své vnitřní vedení.

Pro toho, kdo nevnímá své tělo a pocity.

Pro každého, kdo se potřebuje zastavit, spočinout a dočerpat.

Pro toho, kdo potřebuje ukotvit sám v sobě.

 

CO MI DECHOVÝ PONOR PŘINESE?

Hlubší vnímání sebe sama, svých pocitů i potřeb (prohloubí mé vnímání).

Utiší mysl a umožní mi tak “vypnout”.

Pomůže mi navázat kontakt se sebou a tím můžu vnímat své vnitřní vedení a nepotřebuji vést z venku.

Budu vnímat své tělo, své pocity – díky utišení mysli.

Skrze prožitek se zastavím, uvolním svou mysl i tělo, budu moci spočinout a dočerpám sílu a energii.

Poznám svůj vnitřní svět a ukotvím se v něm. Objevím a navážu kontakt se svým “bezpečným místem” uvnitř sebe a postupně se stanu zdrojem sám/sama sobě.

Aktuální termín zde