Za hranice mysli…

Za hranice mysli…

PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ Je Vaše mysl stále aktivní? Stále Vám do všeho mluví? Víte, že i mysl má své hranice? Umíte je určit a překročit? Toužíte spočinout v tichu své mysli? Prožitkový seminář, kde utišíte svou mysl, překročíte její hranice a budete moci konečně spočinout...