ŽENSKÁ SEXUALITA…

Návrat k přirozenosti… Bezedná hloubka ženské sexuality je plná odevzdání, zranitelnosti, síly vycházející z hluboké moudrosti, něhy, ale i nezkrotnosti. Žena projevuje samu sebe skrze svou sexualitu… Její nepřijetí, či nepoznání vrhá ženu do stínu zapomnění. Bloudí pak životem, uvnitř prázdná a přitom plná smutku její duše…

ŽENSKÁ SEXUALITA VERSUS SEXUALITA

Ve své praxi se často setkávám s ženami, které jsou uzavřeny sexualitě. Je to na základě dnešní doby a jejímu jangovému nastavení. Požadavkům mužů, kteří převážně ženu berou jako nástroj k ukojení svého chtíče. Při vyslovení slova sexualita, se rozhostí “těžké” ticho. Taková “sexualita” , ženu nebaví.

Podvědomě každá z žen v sobě nosí informaci o potenciálu opravdové sexuality. O hloubce prožívání sexuality v energetické rovině. O hluboké lásce, která nás spojuje skrze těla a my splyneme v jedno. Sexuální energie pozvednutá do roviny srdce. Hluboké poselství, moudrost a výživu, to vše přináší prolnutí muže a ženy.  Posvátná sexualita…

 

 

Na rovině těla, jsou ženy mnohdy schopné sex prožívat, ale v rovině hluboké intimity duše/srdce nikoliv…

Spojení duše a těla. Toto je dar ženské sexuality. Ženy jsou často na základě současného pojetí sexu uzavřené i své sexualitě, a tím jsou uzavřené sami sobě. Esence ženské sexuality, není jen o styku a intimním spojením s mužem. Ženská sexualita je “něco” co žena vyzařuje. Pramení v jejím nitru a přirozeně vyvěrá ven. Je to určité fluidum, které vábí a láká k “ochutnání”. Žena, která tento pramen ve svém nitru nalezla a dokázala ho propojit s tělem, se stává neodolatelnou. Vábí a láká k životu. Pramen života, nekonečná láska vyvěrá v jejím srdci. Spojuje ženu s hlubokou moudrostí a láskou, spojuje jí se zdrojem života. Je to “něco” co nelze uchopit a přitom je to tak posvátné, hluboké a vyživující. Tato esence ženství je jemná a lákavá, ale pro muže často neuchopitelná. Aby se pro ně stala hmatatelnou, je zapotřebí ji spojit s tělem. Žena by se měla otevřít svému tělu a poznat, co jí na rovině intimity dělá a nedělá dobře. Aby poznala a dovolila si prožít archetyp děvky, kterou v sobě každá žena nosí. A v okamžiku prolnutí roviny srdce a klína, se z děvky stává milenka, obohacená o posvátnost srdce. Svým tělem dokáže muže pozvat do svého nitra. Pojmout ho do sebe a skrze své srdce mu dát ochutnat esenci lásky… Božskou chuť života.

 

CHUŤ ŽENSKÉ SEXUALITY JE POSVÁTNÁ…   

Má rovina sexuality je plně prožitá… K cudnosti mojí děvky a k její posvátnosti mě dovedlo vlastní poznání… Dodnes si pamatuji okamžik, kdy jsem se “prosouložila” k lásce… Posvátnost a nezkrotnost této divoké esence miluji… Je to hluboký dar, který se umí dotknout srdce mužů a tím je otevírá životu…    Monika Rozárka

MUENA – UMĚNÍ INTIMITY

Je mi hlubokou ctí Vás pozvat na pětidenní prožitkový seminář  pro ženy s názvem :

ŽENSKÁ SEXUALITA – UMĚNÍ INTIMITY

Za pomoci hlubokých prožitkových cvičení a originálních dechových technik se dotkneme hloubky své intimity, svého těla a daru ženství, který v sobě každá nosíme. Pojďte se dotknout posvátnosti svého srdce a prolnout ji s tvůrčí energií sexuality. Vynést ji na světlo světa, otevřít se jí, přijmout ji za svou a stát se celistvou. Jen tak se můžeme dělit o svůj dar ženství.
MUENA – UMĚNÍ INTIMITY 
Na setkání s Vámi se těší Monika Rozárka a Míra Mikešovi

 

od | Srp 28, 2021 | MUENA | 0 komentářů

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *