MOUDROST ŽENY –

PŘIJETÍ MUŽSKÉHO ASPEKTU V NÁS

 

V dávných dobách bylo povědomí o tom, že ženy jsou nositelky moudrosti. Ke spojení se zdrojem prastaré moudrosti vědomě používaly svůj mužský aspekt, který je vedl k uvnitřnění se, návratu do své síly a tím ke svému rozvoji . S narůstajícím věkem žena zrála a přibývala i její moudrost, za kterou byla ceněná. Současný svět uctívá kult věčného mládí, odmítá zralé a moudré ženy, ty pak upadají v zapomnění a s nimi bohužel i jejich moudrost.

Dnešní doba je rychlá a žene nás stále vpřed. Ženy jsou lapené v kolotoči života a mužský aspekt (svou hnací sílu) používají k plnění cílů ve vnějším světě – rodina, péče o děti, zaměstnání, dokonalá krása. Realizují své povinnosti a sny mimo sebe.

Pokud není mužský aspekt v ženě využíván k jejímu návratu k sobě, ztrácí tím žena sílu a kontakt sama se sebou, své směřování a padá do vyčerpanosti. Návrat do ticha, sestoupení z mysli do hloubky sebe sama, kde cítím spojení s city.  Uvnitřnění je pro ženu velmi důležité a výživné. Je jakousi alfa-omegou k její celistvosti a spokojenosti, je klíčem ke spojení s vnitřní moudrostí. 

Každý měsíc, nás naše cykličnost při menstruaci vede k ponoření se do hloubky a ticha. Je jakousi výzvou k uvnitřnění se a k odložení všeho co již nepotřebujeme, tak abychom se mohly znovuzrodit čisté a ve své síle. Je to taková vnitřní očista sebe sama.

Návrat k sobě ale potřebujeme i z jakékoliv silné/náročné situace v našem životě, jako např. těhotenství, porod, péče o děti, rozchod/rozvod, ztráta milované osoby… V těchto fyzicky i emočně náročných situacích zanecháváme a ztrácíme mnoho energie. Naší vyčerpanost nám tiše signalizuje vnitřní radar, který k nám promlouvá jazykem pocitů a chce abychom se zastavily, zpátky se zacelily, odložily staré a znovu mohly ve své plnosti a síle vkročit do života. Radar k nám sice promlouvá, ale v dnešní hlučné a rychlé době jej často neslyšíme. Nebo slyšíme a cítíme naléhavost, že je nutné se zastavit, ale nemáme dostatek sil k tomu, abychom to udělaly. Protože ještě musíme udělat tohle a tamto a pak se zastavím… 

Jenže vnitřní kontrolka je nekompromisní. Když není vyslyšena a přiživována naší pozorností, její hlas slábne až úplně utichne a my ztrácí kontakt samy se sebou.

Abychom se nedostaly do tohoto bodu vyčerpanosti a odpojenosti se od sebe, je zapotřebí mít plně poznaný a zaintegrovaný svůj mužský aspekt. Ten je primárně spojovaný s myslí, která nám neustále cosi našeptává a tím vytváří naší nespokojenost a následně nás žene k jejímu vyřešení. Obrací tím však pozornost ven a tím nás odvádí dál od sebe sama. Mysl není náš nepřítel. Je tu pro nás a může být zdrojem naší moudrosti, pokud bude pramenit v našem srdci.  K tomu abychom ji mohly propojit se svým srdcem, je zapotřebí se dostat do své síly, abychom ustály moc a sílu mužského aspektu. Pokud mu otevřeme své srdce a plně ho přijmeme, stává se naším pomocníkem a “slouží nám” i celku. Přebírá informaci z našeho vnitřního vedení a realizuje jí.  Pevně nás směřuje k sobě sama. Vytváří nám jakýsi pevný prostor k uvnitřnění se, utišení své mysli, tak abychom ve svém nitru mohly naslouchat vnitřnímu vedení. Vědomé přijetí a používání mužského aspektu skrze srdce nás spojuje se zdrojem vnitřní moudrosti ženy. 

 

Co nás čeká ?

Návrat k sobě – za pomoci šamanské metody se budeme zacelovat a navracet k sobě. Vezmeme si zpátky sílu z částí našeho života, kde jsme ji ztratily. 

Poznání a spojení s archetypem Ženy.

Dechové techniky pro utišení mysli a návrat k sobě.

Podporující a léčivý ženský kruh.    

Léčení mužského aspektu ve vnějším světě.

Poznání, přijetí, proměna a přerod mužského aspektu v nás.

Potní chýše – tělo je most mezi Zemí a Duchem, srdce pramen moudrosti

Návštěva silných energetických míst v Krušnohorské krajině, které nás podpoří v naší práci.

 

Pro koho je setkání určené?

Ženám, které cítí, že potřebují ve svém životě něco změnit.

Ženám, které se cítí vyčerpané životem.

Ženám, které žijí ve vztahu a nemají sílu odejít.

Ženám, které chtějí proměnit či naintegrovat svůj mužský aspekt. 

Ženám, které prostě jen cítí, že tu mají být:)

 

5.- 8.5.2023, Krušné hory

Cena : 7000,-Kč (cena je včetně ubytování a stravy)

Je to mimořádná akce a proto v případě zájmu prosím napište do 1.5. 2023 na email : studiorozarka@seznam.cz

Seminář se uskuteční při min. počtu 10 lidí. Děkujeme za pochopení

Nebo se rovnou přihlaste zde: https://www.muena.cz/kalendar/moudrost-v-zene-prijeti-muzskeho-aspektu-v-nas/

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *