PŘEROD MUŽE 

 

Pro muže, kteří to myslí vážně…

5.- 8.5.2023 Krušné hory

 

 

* Chceš od života víc?

* Chceš naplnit vnitřní prázdnotu?

* Chceš se pevně zakotvit sám v sobě?

* Už nebaví být jen drsný, cílevědomý, zaměřený?

* Potřebuješ utišit mysl?

* Chybí Ti mužský kolektiv?

* Rád bys vypnul a poznal Krušnohoří?

* Chceš v sobě zažehnout oheň bojovníka?

* Chceš víc než jen brát?

* Chceš tvořit a obohatit tak svět?

* Máš odvahu, vydat se cestou citu?

* Láká Tě poznat hloubku prožitku?

 

První mužská skupina, kterou vede/provází žena společně s muži…                      zástupci archetypů bojovníka, muže a šamana.

 

PROČ ŽENA..?

Otec dal semeno a MATKA Ti dala život. Nosila Tě pod srdcem a přivedla Tě na tento svět. To ona Ti utvořila vztah k vnitřnímu světu. Její vazba k Tobě je velmi silná, stále pro ni budeš chlapečkem. K tomu, aby ses zrodil v muže je zapotřebí si vybojovat vztah s matkou.

Až ho vybojuješ, vstoupíš do světa MUŽE. Ten s sebou přináší roli milence, manžela, otce, gentlemana. Všechny tyto životní role Tě konfrontují s citem a snaží se tě navést do vnitřního světa. Nicméně práce a povinnosti spojené s těmito rolemi Tě odvádí od podstaty MUŽE… jeho divokosti a svobodomyslnosti. Často přichází touha po děvce, která Tě vede zpátky na cestu divokosti a svobody. Pevné formy a vnitřní prázdnoty. Tato touha Ti nese informaci, že je čas přizvat do svého života SMRT. Je čas nechat zemřít role, se kterými ses ztotožnil a připravit se na znovuzrození. Zrození ŠAMANA/MYSTIKA.

 

Mužských kruhů a setkání zaměřených na mužskou cestu bylo a je spoustu. Většina pracuje primárně s mužským aspektem. Probouzí sílu, pracuje s mužskou rodovou linií, to jak zacházet s ženou, to jak si záměrem vytvářet svět takový jaký chci… Učí nás brát. Nikdo z nás, ale není “jen” muž. Pánové, přišel čas otevřít ženský aspekt uvnitř sebe. Jeho citlivost a smysl pro celek. Už nejde si jen brát, je čas začít dávat a tvořit svět…

Přerod muže Ti otevře obě roviny- mužskou(mysl) i ženskou(srdce) a propojí jejich kvality tak, aby jsi mohl začít tvořit.

 

Bojovník by si měl vybojovat přerod v muže. A MUŽ by měl umět zemřít, aby se zrodil v šamana.

 

BOJOVNÍK

Skutečný bojovník má moc sám nad sebou, ne nad druhými…

AGRESOR  vs. OBRÁNCE

Agresor zastiňuje skutečného bojovníka, když jeho sílu vyneseš na světlo, může Ti sloužit a zrodí se obránce. Chránit bude ženu vnější i vnitřní. K tomu, aby se muž stal skutečným bojovníkem, by měl vystoupit ze stínu, poznat ho a přijmout. 

Oheň bojovníka nezhasíná ani nespaluje, přináší sebejistotu, pokoru, nadhled a VNITŘNÍ KLID…

 

MUŽ

Nech zemřít vše s čím se ztotožňuješ…

MILOVNÍK-tzv.alfa vs MILENEC

Milovník jsi, pokud si bereš. I přes to, že to vypadá, že dáváš, děláš to primárně pro to, aby jsi mohl brát. Sytíš si tím něco, co Ti schází ( pozornost, sebevědomí..) Milovník je ryze mužský aspekt. Nech ho zemřít, ať se z jeho stínu může zrodit milenec. Ten který miluje a dává, bez očekávání… Často přichází Tvá děvka v Tobě, aby Tě vtáhla do tajů života. Poznej skutečnou sexualitu a to co Ti může do života přinést.

Poznej vnitřní svět ženy. Poznáš ho jen tehdy, když se ho nebudeš snažit pochopit…

 

MANŽEL + OTEC + ŽIVITEL + GENTLEMAN

Jsou role, které v tvém životě přicházejí, aby Tě proměnily. Aby Tě přivedly do srdce a ukázaly Ti jinové hodnoty sebe samého. Jsou to pomůcky, kompas na cestě poznání. Často se stává, že se s rolí ztotožníš a neumíš z ní vystoupit a ona pak překrývá a zastiňuje tu skutečnou esenci MUŽE – jeho divokost a svobodného ducha. Když tyto identity v sobě nedokážeš nechat zemřít, zůstaneš dál spojený s rolí, kterou Ti určují okolnosti Tvého života…Pak nevstoupíš za bránu sebe sama a nezrodíš se v šamana.

 

ŠAMAN

Vše čím jsem byl dosud jsem nechal zemřít a nezbylo NIC. V prázdnotě sebe tiše vyčkávám až ke mně přijde šaman…

Třetí rovina vědomí…spojení se spiritualitou. 

MÁG vs ŠAMAN – mystik

Mág tvoří skrze mysl a zastiňuje skutečného šamana. Svět i svůj život si vytváříš podle toho, jak to chceš, bez ohledu na celek. Od života si bereš. Zdroj Tvé domnělé “spirituality” pramení v mysli. Pravá spiritualita však pramení v Duchu. Šaman/mystik je v mysli prázdný, bez vlastních potřeb. Jeho touha pramení v srdci a skrze její sílu tvoří – dává jí světu. 

 

STÍN se často vytahuje z hloubky ven. Je to část nás samých, která není vidět, tudíž jí nazýváme stínem a temnou rovinou nás. V přerodu muže si posvítíme na to, co na nás vrhá ten stín. Slunce(Duch) nad hlavou nás stále osvětluje. Jeho paprsky však prochází hlavou(mysl) a často do nitra(srdce) nedosvítí. 

Mysl zahaluje do tmy to, co nosíme hluboko ve svém nitru…SRDCE a jeho kvality. 

CO SI ODNESU?

* Hlubší rozměr života.

* Poznání krásy Krušných hor.

* Vnitřní klid, naplnění, zakotvení sám v sobě.

* Pevné spojení s původním mužstvím.

* Poznání a nastavení svých hranic.

* Necháš zemřít vše, co již není živé.

* Tichou mysl.

* Zažehneš v sobě oheň bojovníka srdce.

* Spojení se šamanským světem.

* Otevřenou cestu k ženě.

* Zažehneš v sobě oheň bojovníka srdce.

* Poznání ženského světa.

* Cit hloubky svého srdce.

Je čas se přestat klouzat po povrchu, ponoříme se do hloubky…

 

Zažehni v sobě oheň BOJOVNÍKA, nahlédni do nitra MUŽE, dotkni se vědomí ŠAMANA.                         Všechny tyto roviny jsou obsaženy i v TOBĚ. Máš odvahu je prožít? JSI VÍTÁN!

CENA : 7.000,-Kč včetně ubytování a stravy                                                                 

Místo je zarezervované po zaplacení zálohy.

Rezervace a bližší info na : studiorozarka@seznam.cz

A kdo Tě přerodem provede?

O ženskou rovinu se postará : 

Monika Rozárka 

Víc jak 17–ti letá praxe s klienty mi přinesla uvědomění, že nic není jen černé, nebo bílé. K vyváženosti a rovnováze, je zapotřebí najít tu spojovací linii mezi dualitou. Při své práci vycházím z hlubokého učení MUENA, které primárně pracuje s prožitkem a jedinečnými dechovými technikami na propojení mužského(mysli) a ženského(srdce) aspektu v nás. Spojuje naše vnitřní polarity, náš vnější svět s vnitřním, kde nacházíme hlubokou stabilitu a pevné zakotvení v životě. Stáváme se zdrojem sami sobě.

První impulz na vedení mužských kruhů přišel před víc jak 10lety. V tu dobu jsem měla pocit, že mě jako ženě, nenáleží vést mužskou skupinu. Až slova klienta, který řekl : “Kdo jiný by měl pracovat s citlivou rovinou u mužů než žena” , mi daly pochopení. 

Nyní přišel ten čas…

O mužskou rovinu se postarají : 

Míra Knespl 

Přes 40 let se jako aktivní zápasník věnuji bojovým sportům, v posledních letech i jako trenér . Převážnou část mého osobního, profesního i sportovního života jsem se řídil heslem: “Když to nejde silou, jde to ještě větší”. Ego prostě vítězilo a vedlo mé kroky. Přirozeně jsem tak svým životem neproplouval, ale narážel – prodělal jsem množství zranění, osobních potyček i partnerských neshod. Zhruba před šesti lety jsem pochopil, že toto opravdu není má cesta – stále častější nespokojenost a neustávající vnitřní pnutí mě doslova donutily přehodnotit postoj k životu a vydat se z hlavy do srdce. Zcela zásadní bylo uvědomění, že příčiny své nespokojenosti nemohu hledat ve svém okolí a přestat lhát sám sobě. Postupně jsem absolvoval řadu kurzů a setkání, odhazoval jsem slupky, smál se, brečel, prožíval stavy neuchopitelné blaženosti i nesmírné bolesti… Bez ohledu na okolí jsem byl sám sebou! Díky zajímavým technikám, mnohdy velmi jednoduchým, jsem postupně měnil náhled na své bytí a pocit vnitřního napětí jsem začal transformovat na pocit vnitřní spokojenosti. Dovolím si říct, že jsem zažehnul plamen bojovníka, pochopil jsem, že bojovníkem se mohu stát až když skutečně přestanu bojovat a naleznu vnitřní klid. Není cíl, je pouze cesta. Rád se o své zkušenosti a prožitky podělím. 

Pavel Matoušek 

Už je to řada let co jsem se vydal na cestu, na které jsem zažil řadu vzestupů a pádů. V dětství mě učili jakým být, jak se k lidem chovat, co od nich čekat… S tímto nastavením jsem došel až do dospělosti, ve které přišly situace, se kterými jsem si nevěděl rady. Jedna z nich mě dovedla téměř až na konec mého příběhu. Objevily se vleklé zdravotní problémy, které se pravidelně vracely. Asi i díky tomu jsem došel k zjištění, že v mém životě je potřeba nějaké změny. Před třicátým rokem věku jsem poznal lidi, kteří mi ukázali, že cesta ke zdraví a spokojenosti může vést skrz vnitřní proměnu. Četl jsem knihy zaměřené na osobní rozvoj, absolvoval jsem řadu setkání, seminářů, přednášek a snažil se to po svém integrovat do svého života. Právě ten mi pak ale ukázal, že on sám je tím nesmlouvavým, ale zároveň i nejlepším učitelem. Jen na nás je, zda si z toho co nám naloží vezmeme to co máme. Vždycky je tady možnost žít v souladu se sebou samým, se svým srdcem… Nejít proti svému příběhu, ale plynout s ním. Na tomhle semináři se s tebou rád podělím o svojí zkušenost.

Míra Mikeš 

Poté co jsem v mém životě a v sobě začal reflektovat vnitřní prázdnotu, jsem se rozhodl svůj život naplnit a vydal se na cestu za svojí duší. Rozhodl jsem se ji poznávat, objevovat a žít ji v každodenním životě. Čím víc jsem se sbližoval se svojí duší, tím víc se ve mně probouzela touha po něčem posvátném… Existence mi na tuto touhu odpověděla setkáním s lidmi, kteří se dlouhodobě zabývali šamanismem a s šamankou, která toto společenství vedla. Tuto skupinu jsem navštěvoval po dobu deseti let a prohloubil tak své dosavadní šamanské zkušenosti. Od roku 2008 vedu a tvořím šamanské semináře zaměřené na sebepoznání, osobní intimní spiritualitu každého z nás, ve spojení s každodenním životem. Jsem také součástí hlubokého učení MUENA – která se zaobírá dechovými technikami, poznáním a propojením ženského a mužského aspektu v nás…

od | Úno 4, 2023 | MUENA | 0 komentářů

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *