Tantra intimita duše

Intimitu duše vnímám jako jemnou pavučinu a tantra je vlákno, jež tuto pavučinu spřádá… Propojuje a spojuje někdy i zdánlivě neslučitelné. Horko i chlad, ženu a muže, hmotu i ducha, jin a jang, mysl a srdce, uchopitelné s neuchopitelným… Všechny tyto protiklady se mohou setkat v jediném místě a to je srdce. Láska/srdce nehodnotí, neseparuje, neprosazuje, ale ctí dualitu, rozdílnost názoru i vnímání a jemným vláknem lásky tvoří přemostění ke spojení a propojení, k úctě.
Naše setkávání jsou zaměřená na prožitek a prohloubení jeho vnímání. Prožitek nás totiž primárně vede k našemu srdci, kde pramení cit. Skrze něj se pak naučíme vnímat své tělo, sami sebe, ale i svět kolem nás. Poznáme svou sexuální energii a naučíme se s ní pracovat tak, abychom za ní přijali plnou zodpovědnost. Otevření srdce nás přivede k hlubšímu prožívání života.
Tantra je cestou poznání a přijetí. Přináší prožitková cvičení k otevření srdce a láska, která v něm pramení, vytváří posvátnost okamžiku. Jakékoliv techniky, které nebudou protkané láskou, jsou prázdné…
Při své práci vycházíme z hlubokého učení MUENA – přímé cesty srdce.

CYKLUS PRAKTICKÉ VÝUKY ZAČÍNÁME TÉMATEM :

HLOUBKA CITU – OTEVŘENÍ SRDCE

První krok k intimitě duše – naše srdce. Za pomoci prožitku a speciálních dechových technik, vycházejících z hlubokého učení MUENA(www.muena.cz), postupně obracíme svou pozornost zvenku dovnitř. Prohlubujeme vnímání sebe sama, ale i druhých a našeho citu. Vnímání a cit je jeden z nejzákladnějších klíčů k prožívání tantry. Toto setkání není o nahotě, je primárně o probuzení citu a srdce. Skrze něj budeme mít možnost otevírat své tělo, vnímat sebe i druhé, poznat svou sexuální energii a mnoho dalšího.

KOUZLO A VÝŽIVA DOTEKU                                                                                                                       

 Druhým krokem je objevit kouzlo doteku. Intimita duše prohlubuje naše vnímání, otevírá naše srdce a my skrze něj poznáváme a otevíráme své tělo. Učíme se rozdílu mezi přijímáním a braním si. Sytíme sami sebe a otevíráme se dávání. Obracíme svou pozornost zevnitř ven.

POZNÁNÍ, OTEVÍRÁNÍ A VEDENÍ SEXUÁLNÍ ENERGIE V TĚLE                                                                  

Skrze srdce jsme otevíráme i své tělo. Prohlubujeme své vnímání natolik, že můžeme rozeznat rozdíl mezi sexuální energií, sexuálním vzrušením a touhou. Pomocí praktických cvičení se učíme rozpohybovat, probudit a vést svou sexuální energii, tam kam potřebujeme. aby byla výživou pro tělo i duši.

POSVÁTNÝ RITUÁL TANTRICKÉ MASÁŽE                                                                                                      

Když plně poznáme svou sexualitu, její dynamiku a charakter, umíme ji vést sami u sebe, docházíme do stadia, že ona následuje nás, ne my ji. Jsme schopni skrze sebe a své tělo vnímat a vést sexuální energii i u druhého. Prostřednictvím doteku, dechu, posvátného rituálu tantrické masáže pozdvihneme sexuální energii do roviny srdce. Tento okamžik, s sebou přináší absolutní ticho, odevzdání a hluboký dotek lásky

Aktuální termín zde

ŽENSKÁ SEXUALITA - UMĚNÍ INTIMITY

v tuto chvíli není stanoven termín

Návrat k přirozenosti… Bezedná hloubka ženské sexuality je plná odevzdání, zranitelnosti, síly vycházející z hluboké moudrosti, něhy, ale i nezkrotnosti. Žena projevuje samu sebe skrze svou sexualitu… Její nepřijetí, či nepoznání vrhá ženu do stínu zapomnění. Bloudí pak životem, uvnitř prázdná a přitom plná smutku její duše…

Více v našem blogu…

MUŽSKÁ SEXUALITA - UMĚNÍ INTIMITY

v tuto chvíli není stanoven termín

Společně se naučíme jak vystoupit ze zažitého obrazu mužství. Odložíme masku bojovníka a staneme se silným mužem. Mužem, který je silný nejen ve svalech a postoji, ale i ve svém citu a vnímání. Mužem, který je pevný v přítomném okamžiku a schopný pružně reagovat v dané situaci. Otevřeme bránu k vnímání svého těla. Naučíme se techniku velkého tahu, která nám ukáže jinou rovinu sexuality. Spojíme se s rodem a sílu svých předků využijeme k procesu transformace.

Více v našem blogu …